Privacy Policy

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Equestrainee
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Equestrainee account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken zoals de Secure Socket Layer. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Doel van de gegevensverwerking
Equestrainee verzamelt persoonsgegevens van personen die bij of via Equestrainee toegangsbewijzen kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Equestrainee afnemen, van bezoekers van de Equestrainee website en van leden van de Equestrainee nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "Cliënt(en)") voor de volgende doeleinden:
  • om Cliënten de door hen gekochte toegangsbewijzen en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de Cliënt toegangsbewijzen heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven);
  • voor direct marketing activiteiten van Equestrainee, in het bijzonder om Cliënten te kunnen informeren over Equestrainee, de evenementen waarvoor zij toegangsbewijzen verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de Cliënt af te stemmen;
  • om de nieuwsbrief van Equestrainee toe te kunnen sturen aan Cliënten die zich daarvoor hebben aangemeld;
  • om de gegevens te verstrekken aan de organisator van het evenement of de evenementen waarvoor de Cliënt bij Equestrainee toegangsbewijzen heeft gekocht of reserveringen heeft geplaatst;
  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Equestrainee van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Email
Onder meer bij het kopen van toegangsbewijzen of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van Equestrainee, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via email informatie van Equestrainee wilt ontvangen over Equestrainee, de evenementen waarvoor Equestrainee toegangsbewijzen verkoopt en de (andere) producten en diensten van Equestrainee. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van Equestrainee geen emails, anders dan emails die betrekking hebben op het evenement waarvoor u toegangsbewijzen heeft gekocht. We gebruiken uw emailadres wellicht zonder verdere toestemming voor administratieve en andere niet-marketingdoeleinden (zoals het melden van grote veranderingen in Equestrainee)

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Equestrainee maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Equestrainee. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Equestrainee worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equestrainee. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van evenementen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van het evenement, bij Equestrainee, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equestrainee.

Adverteren op Equestrainee

  • Equestrainee streeft ernaar u te voorzien van relevante en bruikbare advertenties. We maken onder andere gebruik van advertentiesystemen van derden. We gebruiken diverse typen gegevens,waaronder cookies, webbeacons, IP-adressen, gebruiksgegevens en andere niet-persoonsgegevens over uw computer of apparaat (zoals browsertype en besturingssysteem) om u relevante advertenties te kunnen bieden. Als u bent aangemeld bij uw Equestrainee-account, kunnen we ook advertenties weergeven op basis van de gegevens die u aan ons heeft geleverd via uw Equestrainee-account.
  • We gebruiken cookies op Equestrainee om adverteerders en uitgevers te helpen bij het weergeven en beheren van advertenties op deze site en op andere websites van Equestrainee en partners. Adverteerders mogen advertenties weergeven op basis van online activiteiten die niet naar individuele gebruikers te herleiden zijn, zoals bekeken evenementen of activiteiten op andere sites van partners. Een adverteerder mag ook advertenties aan u vertonen op basis van uw eerdere activiteiten op de site van die adverteerder. Deze niet-persoonsgegevens worden apart van uw Equestrainee-accountgegevens bewaard, net als andere persoonsgegevens die we in ons bezit hebben.
  • Andere externe advertentiebedrijven mogen ook advertenties weergeven op Equestrainee, mits ze voldoen aan onze eisen. Equestrainee levert zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan deze externe advertentieservers of advertentienetwerken. Raadpleeg het privacybeleid van deze externe advertentieservers of advertentienetwerken voor meer informatie over hun werkwijzen en hoe u zich voor een deel van deze servers en netwerken kunt afmelden. Het privacybeleid van Equestrainee is niet van toepassing op de activiteiten van deze externe adverteerders of websites en we kunnen deze externe activiteiten niet reguleren. (Persoons)gegevens die zijn verkregen via externe advertentieservers en die daarna worden gedeeld met Equestrainee, worden bewaard en behandeld door Equestrainee in overeenstemming met het privacybeleid van Equestrainee.

Meer informatie
Indien u nog vragen heeft over het Equestrainee privacybeleid, neem dan contact op met onze klantenservice via onze contact pagina of door een email te sturen naar info@equestrainee.nl. Wanneer Equestrainee zijn Privacybeleid wijzigt, dan zal u op deze pagina altijd de meest recente versie van de voorwaarden vinden.